Login

Bidra til å gjøre Norges marinaer rene!

til nå 34 marinaer/opplagsplasser med miljøtiltak på plass.

Hva er Ren Marina?

Ren Marina er en forening med miljø i fokus. Med effektive, enkle og rimelige tiltak reduserer tilsig av miljøgifter til land og sjøen drastisk.

 

Rutiner ved oppsamling og håndtering av avfall ved båtpuss vår/høst er nøkkelen. Løsningene er enkle og raske å installere. Her kan alle som har båt bidra for å få et renere nærmiljø - til det beste for oss alle.

En pilotfase er gjennomført på 3 marinaer og resultatene er svært oppmuntrende. I tiden fremover vil vi samarbeide med båtfolket,myndigheter og kommuner for å redusere tilførselen av miljøgifter langs hele kysten.

Daglig leder
Thomas Hartung

Nyheter

09.12.2014 Søppel og plastprodukter gjør stor skade på det marine liv.

Spøkelsesfiske og plast i magen på pattedyr, fugler og fisk har vel de fleste hørt...

14.08.2014 Klima og miljødepartementet støtter Ren Marina`s videre arbeid.

Foreningen Ren Marina har mottat 200.000 kr. i  støtte for 2014 fra klima og...

Pilotmarinaer

Akerselva Båtforening

Akerselva Båtforening ble stiftet 27.mai 1918. Båtplassene lå den gang som navnet tilsier i Akerselva. Vi holder nå til på idyliske Hovedøya noen steinkast fra Vippetangen. Havna på Hovedøya er en fin havn, mange overnatter der sommertid og ønsket I senere tid er et økende krav til kommunikasjon, også i båten. Styret forsøker å få dette til på en rimelig måte.

I 1936 kom avtalen om opplag på Lindøya på plass og den fungerer godt ennå. I dag har Akerselva Båtforening ca 200 plasser til disposisjon.

Kontaktperson:  Tom Arild Hansen, tlf 92 25 11 24.

 

Arbeidernes Båtforening

Arbeidernes Båtforening har sin beliggenhet på Hovedøya i Indre Oslofjord. Her er det plass til 1oo båter på sjøen og ca 80 på land vinterstid. Vi har nå fått oppgradert system for mottak av farlig avfall og rutiner knyttet til dette. Når vårpussen setter inn i 2012, må duker legges under båten ved skraping. Båtforeningen har fått ny miljøstasjon med kildesorteing hvor avfallet leveres. Vi har også gått til innkjøp av pussemaskin tilkoblet støvsuger for å samle opp giftige bunnstoffrester og pussestøv.Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til en miljøvennlig båtpuss.

Kontaktperson: Ingar Schaug,  tlf: 997 10 352/21 92 41 84 

Asker Marina

Asker Marina ligger idyllisk til ved Hvalstrand bad innerst i Leangbukta. Ved Leangbukta maritime senter finner man Fjord, Marex, Lundebåt osv. Vi har nå en stor satsning, nytt marin-anlegg står ferdig våren 2012. Vi har 500 kommersielle båtplasser sommerstid og plass til 100 båter i boblehavn, mulighet for vinterlagring i kald hall eller ute. Det leies ut støtter, presenninger og presenningstativ for de som skulle trenge det.

Vi tilbyr våre kunder stoffing, polering og vask av båten. Det finnes to trucker som løfter opptil 40 tonn.

Av andre fasiliteter kan nevnes 2 toaletter, dusj og tømming av septiktank

 

For mer informasjon se vår hjemmeside:  www.askermarina.no

ta kontakt på tlf 66 90 08 60, eller marina@askermarina.no